Розпочато новий проект на 7МВт.!

Поділитися

Компанією “Екотехнік Україна” підписана угода на будівництво сонячної станції потужністю 7 МВт в Широківського району Дніпропетровській області, за якою наша компанія виступає генеральним підрядником!

Фінансування об’єкту здійснюється за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

                                                  Сонячна станція “Екотехнік Шестірня” 

                                                                                                                                                               31 травня 2018

 1. Вступ

Цей документ надає нетехнічний огляд запропонованих планів розвитку щодо  будівництва сонячної фотогальванічної електростанції в Дніпропетровській області України.

Проект містить короткий опис потенційних екологічних та соціальних наслідків та інших екологічних та соціальних питань, пов’язаних з діяльністю проекту.

Замовник проекту “Екотехник Широке” звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метою фінансування цього проекту, та отримав позитивне рішення. Таким чином, проект відповідає екологічній та соціальній політиці ЄБРР 2014 року та визначається як проект категорії Б.

Роботи по будівницту сонячної станції та введенню в експлуатацію виконує генеральний підрядник ТОВ “Екотехнік Україна”, яке має значний досвіт в будівництві сонячних електростанцій. Вже ведуться підготовчі роботи, розроблено робочий проект та проведена експертиза.

Цей документ нетехнічного підсумку (NTS) та План залучення зацікавлених сторін (SEP) для проекту будуть розміщені в таких місцях,  для загального ознайомлення та коментування:

 • Компанія “Екотехнік Широке”
  Адреса: вул. Центральна, 39, м. Шестірня, Широківський р-н, Дніпропетровська область, 53761
  Телефон: +38 097 076 9223
 • Сільська рада с. Шестірня
  Адреса: вул. Центральна 37, Шестірня, Широківський р-н, Дніпропетровська область, 53761
  Телефон: +38 05657 28 142
 • Генеральний підрядник:  ТОВ”Екотехнік Україна”

Адреса:  02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 2Б, оф.281

Телефон: :(+380) 94 823 73 34, сайт: https://ekotechnik.in.ua/

 Крім того, документи будуть розміщені на сайті www.uself.com.ua та ekotechnik.in.ua. Будь-яка зацікавлена сторона заохочується надавати коментарі та пропозиції щодо екологічних, соціальних та інших аспектів проекту. Для отримання додаткової інформації або коментарів звертайтесь:

 

Назва Контактна інформація
ТОВ  “Екотехнік Україна”

Кондратюк Віктор Васильович, директор

 

Адреса: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 2Б, оф.281

Телефон: :(+380) 94 823 73 34

 2. Опис запропонованого розвитку

Проект буде включати в себе встановлення 21 744 фотоелектричних модулів та відповідного обладнання, яке забезпечить встановлену потужність 6,97 МВт та приблизно 8 400 мегават-годин чистої електроенергії, виробленої на рік.

Станція буде займати площу 21,6 га, яка орендується для проекту. Станція буде з’єднана з розподільчою мережею за допомогою електричної лінії високої напруги 10кВ довжиною 700м., та підключена  до існуючої підстанції “Шестірня”, що належить Обленерго. Електроенергія буде продана ДП «Енергоринок» за “зеленим тарифом”.

Проект буде розташований біля села Шестірня (740 жителів) Широківського району Дніпропетровської області, приблизно в 27 км на південь від Кривого Рогу. Найближчий житловий район знаходиться на відстані 675м від місця проекту. Розташування сайту проекту показано на рисунках 1 і 2 нижче.

 Мал. 1 Загальна карта                                                                Мал. 2 Close-in satellite image

  Розпочато новий проект на 7МВт.! Розпочато новий проект на 7МВт.!

Станція буде побудована та запущена генеральним підрядником  ТОВ «Екотехнік Україна» , та експлуатуватиметься Товариством з обмеженою відповідальністю “Екотехнік Широке”, яке було створено для реалізації цього проекту в 2011 році. Материнська компанія Ekotechnik – це чеська компанія, що спеціалізується на розвитку сонячної енергетики з 2004 року.

Використовуючи відновлювану сонячну енергію, проект забезпечить значні екологічні переваги над іншими традиційними видами виробництва енергії, що використовують вуглеводневі копалини (газ, вугілля), або ядерні. Це сприятиме скороченню викидів парникових газів (очікуване річне скорочення викидів становитиме 6 747 тонн еквіваленту двоокису вуглецю), створить певну кількість будівельних робочих місць та підвищить безпеку енергопостачання в районі.

 

3          Екологія, здоров’я, безпека та соціальний огляд.

3.1       Проектні дослідження та документи

Сонячні енергетичні електростанції можна вважати такими, що мають найменший вплив на навколишнє середовище та біорізноманіття навколишнього середовища. Проте, щоб оцінити та управляти своїми наслідками, було підготовлено декілька екологічних документів, як це пояснено нижче.

Підготовка проекту включала оцінку екологічних умов ділянки, околиці, а також екологічних та соціальних наслідків. Вони узагальнюються як окремий розділ навколишнього середовища в проектно-технічній документації. В рамках екологічної та соціальної оцінки було розроблено План дій щодо захисту навколишнього середовища та соціальної відповідальності. У ПЕАП були визначені заходи з пом’якшення наслідків для запобігання або зменшення потенційних негативних впливів проекту та забезпечення їх відповідності вимогам ЄБРР.

План зацікавлених сторін (SEP) був розроблений, щоб описати, як «Екотехнік Широке» буде спілкуватися з людьми та установами, на яких можуть впливати або які зацікавлені в проекті на різних етапах підготовки та реалізації проектів. SEP буде розкрито спільно з цією НТС. Компанія надасть функцію соціальної взаємодії одному із своїх співробітників, який буде відповідати за відкритий діалог з групами зацікавлених сторін та місцевими жителями. Будь-який час до та під час будівництва та експлуатації будь-яка зацікавлена сторона може викликати занепокоєння, надавати коментарі та відгуки про проект. Всі такі коментарі або скарги будуть прийняті, оброблені та відредаговані «Екотехнік Широке» своєчасно. Механізм подання скарги наведено в SEP.

3.2. Чутливі місця

Проект знаходиться в сільськогосподарській зоні. Не існує екологічно чистих територій на території проекту або в безпосередній близькості від нього.

Кілька пам’яток археологічної спадщини (Кургани № 3860-1,3) розташовані неподалік, але поза межами проекту. Очікується, що проект не матиме впливу на ці археологічні пам’ятки, тому що всі об’єкти проекту будуть розташовані поза відповідними захисними зонами курганів.

Найближчі житлові будинки села Шестірня розташовані на 675 м на південь та південний схід від місця проекту. Дещо збільшення трафіку, пил і шум можуть очікуватися протягом короткого періоду будівельних робіт, і ці громадські неприємності будуть відповідно пом’якшені. Експлуатація станції не буде генерувати будь-яких викидів, шумів або мерехтіння, і таким чином не заважати мешканцям сусіднього села. Вплив блику / відблиску оцінюється як низький, якщо враховувати відстань до житлової площі та матеріали, що використовуються у сонячних панелях.

Найближче значний водойм, річка Інхулець, розташована в 1.7 км на південь від місця розробки проекту.

3.3       Вплив проекту та його пом’якшення

 • Оцінка потенційних екологічних та соціальних наслідків визначила, що, окрім переваг проекту, це може негативно вплинути на навколишнє середовище та людей, якщо вони не будуть керуватися належним чином. Тому компанія «Екотехнік Широке» буде реалізовувати певні дії (так звані “заходи пом’якшення”) для запобігання або зменшення потенційних негативних впливів проекту, як це зазначено в ESAP. Основні заходи з пом’якшення наслідків подані в таблиці нижче

Табл. 1 Огляд основних потенційних впливів проекту та їх пом’якшення

 

No Проблема Потенційний вплив Заходи пом’якшення наслідків
1 Загальнобудівельні роботи Вплив під час будівництва основних (сонячних модулів та інверторних станцій) та пов’язаних (лінійних) проектів об’єктів, таких як земля, пил, шум, викиди у повітря від транспортних засобів, рух транспортних засобів тощо. – Підготувати та впровадити план управління будівництвом з метою скорочення та пом’якшення загальних наслідків будівництва, включаючи шум, викиди в атмосферу, утворення та захоронення відходів, ерозію.
– Підготувати та впровадити план управління рухом, включаючи розгляд маршрутів доставки, інших учасників дорожнього руху, обмежень швидкості та попереджувальних знаків.
– Забезпечити, щоб підрядники проекту дотримувалися відповідних екологічних та соціальних вимог.
– Постійно контролювати вплив на відповідність національним екологічним стандартам та вимогам ЄБРР.
2 Культурна (археологічна) спадщина

 

Вплив на групу “Курган” № 3860, розташована поруч під час будівництва проекту – Позначити кордони Кургану та їх відповідні зони захисту на землі.
– Забезпечити відсутність фізичних впливів на сторону або їх зони захисту під час будівництва проекту.
– Виконувати всі рекомендації та дотримуватися вимог, викладених Центром охорони культурної спадщини Дніпропетровської області.
3 Лінія передачі Вплив будівництва лінії передачі (10 кВ, 700 м) для підключення до електромережі. – Забезпечити належний дизайн та маршрутизацію лінії електропередач, щоб уникнути делікатності місць, де це можливо.
– Відповідні санітарні та екологічні та соціальні вимоги та норми, включаючи положення ЄБРР.
– Укладіть угоду з землевласниками у відповідних випадках.
– Пом’якшити будь-які залишкові наслідки після завершення будівництва.
4 Виведення з експлуатації станції Виробництво та захоронення відходів при виведенні з експлуатації установки наприкінці 25-річного життєвого циклу. –          Забезпечити утилізацію та відповідну утилізацію ПВ модулів після закінчення терміну служби відповідно до найкращих екологічних практик, включаючи ті, що містяться у міжнародній ініціативі PVCycle

 

http://www.uself.com.ua/index.php?id=16

138_Shestirya_SEP_2018_May_31_FINAL

138_Shestirnya_NTS_2018_May_31_FINAL

 

 

Поділитися
Щоб отримати безкоштовну консультацію по запитанню що вас цікавить - залиште свої дані і
Ми звяжемось з вами!